Ανακοίνωση πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗ.Κ.Ε.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ(ΔΗ.Κ.Ε.Μ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στα πλαίσια λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου για το σχολικό έτος 2010-2011, η ΔΗ.Κ.Ε.Μ., πρόκειται να συνάψει σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών έως τη λήξη του σχολικού έτους για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή με την ειδικότητα του καθηγητή Μουσικής.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Μ. (ΚΕΠ Δήμου Μουζακίου) από Τετάρτη 06/4/2011 έως Πέμπτη 14/04/2011 (Υπευθ. κ.Κ. Ποζιός – Τηλ: 2445350212) από 09:00π.μ. έως 13:30 μ.μ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (Πρωτότυπα ή Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα).
?    Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία)
?    Τίτλος σπουδών
?    Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας.

Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία στο φορέα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        1   Απριλίου 2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2. Μπαλατσό Αθανάσιο, Δημοτικό σύμβουλο
3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Ευαγγέλου Ευθύμιος, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 7   Απριλίου  2011 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Αγγελάκη Κωνσταντίας Τ.Κ. Μαγούλας
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Καλυβιώτη Ιωάννη Τ.Κ. Μαγούλας
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Βράντζα Νικολάου Τ.Κ. Μαγούλας
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Παπακώστα Θωμά Τ.Κ. Παλαιοχωρίου
• Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Βαΐου Θωμά Τ.Κ. Μαγουλίτσης

 


Ο Δήμαρχος

 


Γεώργιος Κωτσός

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                Μουζάκι   1 Απριλίου 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε.  6973999400
2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο 6976222617
3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο 6977236367
4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο  6978183664
5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο  6973779177
6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο 6973535270
7. Βασιλάκο Αστέριο  Δημοτικό Σύμβουλο 6978183628

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 7η Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

• Ορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης του Δήμου Μουζακίου
• Περί καθορισμού επιβολής δικαιώματος βοσκής
• Περί καθορισμού α) των τμημάτων των Κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση β) των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των Κοινόχρηστων Χώρων, γ) του τρόπου επιβολής των τελών αυτών.
• Περί καθορισμού επιβολής τελών άρδευσης

  
Ο Δήμαρχος

 


Γεώργιος Κωτσός

Ενημέρωση του Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός ενημερώνει τους Δημότες του Δήμου Μουζακίου ότι, στα πλαίσια της καλύτερης επικοινωνίας με τους πολίτες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, κάθε Πέμπτη θα βρίσκεται τις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Ιθώμης και Παμίσου τις παρακάτω ώρες:
Φανάρι         9:30 έως 11:30
Αγναντερό   12:00 έως 14:00

 

 

Το δρόμο Λαζαρίνα -Μουζάκι επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός

Επιτέλους το έργο ολοκληρώνεται μετά από μεγάλη καθυστέρηση

Το έργο  της  κατασκευής του υπολοίπου δρόμου Μουζακίου Λαζαρίνας και συγκεκριμένα την είσοδο της Λαζαρίνας επισκέφθηκε χθες ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.
Ο ανάδοχος του έργου κ. Χατζηγάκης  ολοκλήρωσε την ασφαλτόστρωση στην περιοχή «Επισκοπή» του Μουζακίου μέχρι τον κόμβο της εισόδου της πόλης, ενώ σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται και η  πλακόστρωση των πεζοδρομίων που οδηγούν προς το γήπεδο και το ξενοδοχείο του Λάππα. Το έργο συνεχίζεται με την αντικατάσταση του φθαρμένου οδοστρώματος στην είσοδο της Λαζαρίνας και υπολείπεται η κατασκευή του κόμβου στην είσοδο από την Πύλη.
Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΑΠΝΑ 2 υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως φυσικού διαδόχου της ΝΑ και ξεκίνησε να κατασκευάζεται από το 2005. Την πρώτη χρονιά κατασκευάστηκε το τμήμα από τη Λαζαρίνα μέχρι τη θέση Επισκοπή και στη συνέχεια σταμάτησαν οι εργασίες κατ’ αρχήν λόγω εμπλοκής της αρχαιολογικής υπηρεσίας και στη συνέχεια λόγω των απαλλοτριώσεων που έπρεπε να διευθετηθούν.
«Ένα σημαντικό έργο για το Δήμο Μουζακίου απ’ ότι διαφαίνεται οδεύει στην ολοκλήρωσή του καθώς ο ανάδοχος του έργου έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος από τις εργασίες του δρόμου Μουζακίου Λαζαρίνας.» δηλώνει ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.
Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός μετά τη συζήτηση που είχε με τον ανάδοχο του έργου επικοινώνησε με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκο προκειμένου να προωθηθούν όσο γίνεται πιο σύντομα οι λογαριασμοί που έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αγγίζουν τα 400.000 ΕΥΡΩ, για +να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες και στον κόμβο.
Στο ίδιο έργο είναι ενταγμένος και ο κόμβος εισόδου του Μουζακίου από την πλευρά της Πύλης και της Λαζαρίνας. Ο κόμβος που μελετήθηκε από το Δήμο Μουζακίου θα είναι κυκλικός και θα ρυθμίζει τις κυκλοφορίες των δρόμων Μουζακίου Τρικάλων, και Μουζακίου Πύλης καθώς και τις εισόδους και εξόδους αυτών των οδών προς την πόλη του Μουζακίου.

Κινδυνεύουν με κατεδάφιση 6 σπίτια από μεγάλη κατολίσθηση στο Ανθοχώρι

Έξι σπίτια κινδυνεύουν με κατεδάφιση στο Ανθοχώρι λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης κατολίσθησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο χωριό του Δήμου Μουζακίου.
Ένα μεγάλο μέρος του βουνού έχει αρχίσει να αποκόπτεται και παρασύρει συνολικά 6 κατοικίες οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές και ήδη έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους.
Ο Δήμος Μουζακίου έχει ήδη επικοινωνήσει με το ΙΓΜΕ προκειμένου να έρθει επιτόπου γεωλόγος να αποτιμήσει το μέγεθος της καταστροφής και να προταθούν οι όποιες λύσεις να απαλυνθεί το πρόβλημα. Στο συγκεκριμένο σημείο έχει να παρουσιαστεί τόσο μεγάλο πρόβλημα από τη 10ετία του 1960.


«Επικοινώνησα άμεσε μα τον κ. Νικολάου στο ΙΓΜΕ προκειμένου να του αναφέρω το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί στο Ανθοχώρι και παράλληλα με έγγραφό μας από το Δήμο ζητούμε την άμεση αποστολή γεωλόγου ώστε να συνταχθεί η σχετική μελέτη και να υποδειχθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία της περιοχής» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.
«Παράλληλα ο Δήμος ετοιμάζει ήδη μελέτη για την αντικατολισθητική προστασία των ορεινών χωριών, καθώς προβλήματα κατολισθήσεων δεν έχουμε μόνο στο Ανθοχώρι, αλλά και στη Δρακότρυπα, την Πορτή, τη Βατσουνιά, το Πευκόφυτο, την Οξυά κλπ» ολοκλήρωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου.

Κλειστό παραμένει το σχολείο στη Λαζαρίνα

Κλειστό παραμένει για δεύτερη εβδομάδα  το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο Λαζαρίνας εκφράζοντας έτσι τη διαμαρτυρία των γονέων και των μαθητών για την κατάργησή του, παρά το γεγονός ότι συνολικά εκεί φοιτούν πάνω από 25 παιδιά (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό)
Οι κάτοικοι εκφράζουν την απορία τους για το κλείσιμο του σχολείου καθώς η Λαζαρίνα είναι ένα από τα πιο ζωντανά χωριά του κάμπου, στο οποίο έχουν επιλέξει να μείνουν πολλά νέα ζευγάρια, αφού εκεί δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες με μεγαλύτερη και παλαιότερη την ΙΠΠΟΤΟΥΡ η οποία απασχολεί πάρα πολλούς εργαζόμενους από το χωριό.
Τους μαθητές και τους γονείς επισκέφθηκε χθες ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Φροξυλιά και τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Σκρέκα και ενημέρωσε τους κατοίκους για την πάγια θέση του Δήμου Μουζακίου να μην κλείσει καμία σχολική μονάδα.

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                     Μουζάκι  22 -3- 2011
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                      Αριθ. Πρωτ:   4087     
Πληροφορίες: Μούντζια Ουρανία
τηλ. 24453-50136
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,
2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3.Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.
Έδρες τους                                                                                                                     

Σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:


1    Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2011
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης


Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φροξυλιάς Βάϊος

 

Κοινοποίηση:
1) Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
2) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
3) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                        
4) κ. Πρόεδρους Τ.Σ. Νέων Δήμου Μουζακίου
Συνεδρίασε η επιτροπή κοινωνικής διαβούλευσης του Δήμου Μουζακίου

Συνεδρίασε η επιτροπή κοινωνικής διαβούλευσης του Δήμου Μουζακίου, όπου συζητήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2011.
Το εντυπωσιακό ήταν η πολύ μεγάλη συμμετοχή στη συνεδρίαση, γεγονός που πιστοποιεί το ενδιαφέρον των φορέων, αλλά και των δημοτών για τις τοπικές υποθέσεις.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός πέρα από το Τεχνικό Πρόγραμμα έκανε μία αναλυτική αναφορά και στους στρατηγικούς στόχους της Δημοτικής Αρχής, αναφορικά με την ανάπτυξη του Νέου Δήμου Μουζακίου.
«Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ όλους σας για τη διάθεσή σας αλλά και τη συμμετοχή σας στην επιτροπή κοινωνικής διαβούλευσης του Δήμου μας.
Στην πρώτη μας συνεδρίαση θα ήθελα να σας κάνω όλους σας κοινωνούς του οράματος και του στρατηγικού σχεδιασμού που έχουμε ως Δημοτική Αρχή για την Ανάπτυξη του Νέου Δήμου Μουζακίου, διότι εκτιμώ ότι η επιτροπή κοινωνικής διαβούλευσης επιβάλλεται να μετεξελιχθεί σε ένα διαρκές φόρουμ συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, θέσεων και προβληματισμών, με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση των τοπικών μας υποθέσεων.» επεσήμανε ο Δήμαρχος κ. Κωτσός